Οδηγίες Χρήσης e-me

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και οι πιο σημαντικές λειτουργίες της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας "e-me". Επιπλέον, δίνονται οι βασικές οδηγίες για τη χρήση της, με στόχο να λειτουργήσουν επικουρικά στις ενσωματωμένες οδηγίες και μηνύματα που θα βρείτε κατά την περιήγησή σας στην Πλατφόρμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Είσοδος στην πλατφόρμα

Για την είσοδο στην e-me χρειάζεται να έχετε έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη. Όταν θα ζητήσετε να δείτε μία σελίδα της e-me, ο περιηγητής αυτόματα θα σας οδηγήσει στη σελίδα ταυτοποίησης χρήστη, όπου θα χρειαστεί να δώσετε σωστά τα στοιχεία του λογαριασμού σας: το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας. Εφόσον διαθέτετε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επίσημη έκδοση της e-me. Πατώντας στο κουμπί "ΕΙΣΟΔΟΣ" θα μεταβείτε στη σελίδα πιστοποίησης χρηστών του ΠΣΔ, όπου μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ και να εισέλθετε στην e-me.

είσοδος στην e-me

Eπίσημη έκδοση της e-me

Στην "e-me για όλους" η είσοδος των χρηστών γίνεται με απλή εγγραφή, επιτρέποντας έτσι και σε άλλους ενδιαφερόμενους (ερευνητές, φοιτητές, προσωπικό φορέων, μαθητές/τριες) που δεν διαθέτουν λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) να αξιοποιήσουν την e-me.

είσοδος στην e-me

Έκδοση της e-me για όλους

Στην έκδοση της e-me για επίδειξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους ενδεικτικούς έτοιμους λογαριασμούς για να περιηγηθείτε στο περιβάλλον της e-me και να πειραματιστείτε με τις λειτουργίες της.

Αρχική σελίδα χρήστη

Η κεντρική σελίδα της e-me περιέχει την αρχική σελίδα χρήστη, έναν κεντρικό δηλαδή χώρο για την πρόσβαση στις επιμέρους λειτουργίες και εφαρμογές της που αποτελείται από τρία μέρη:

 • την πάνω οριζόντια μπάρα, που περιλαμβάνει το λογότυπο της e-me, μια μικρογραφία της εικόνας προφίλ του συνδεδεμένου χρήστη με το όνομά του, καθώς και τα εικονίδια των ενεργών ειδοποιήσεων. Το λογότυπο της e-me είναι πάντα ένας ενεργός σύνδεσμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα σημεία της e-me για επιστροφή στην αρχική σελίδα. Η μικρογραφία της εικόνας προφίλ του χρήστη προσφέρει πρόσβαση σε ένα μενού επιλογών από όπου παρέχεται η δυνατότητα i) επεξεργασίας του προσωπικού προφίλ, ii) προσαρμογής των προσωπικών ρυθμίσεων, iii) διαχείρισης των προσωπικών επαφών, iv) μετάβασης στις οδηγίες χρήσης, v) προβολής των στοιχείων επικοινωνίας με την ομάδα υποστήριξης, καθώς και vi) η δυνατότητα αποσύνδεσης από την e-me.
 • την κεντρική περιοχή εφαρμογών, με όλα τα εικονίδια που οδηγούν στις επιμέρους λειτουργίες και εφαρμογές. Η κεντρική περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον σελίδες καθώς και φακέλους για την ομαδοποίηση των εικονιδίων, όταν δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος. Σε κάθε σελίδα μπορούν να εμφανίζονται μέχρι οχτώ (8) εφαρμογές, ενώ κάθε φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι (6).
 • την σταθερή περιοχή εφαρμογών, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και πέντε (5) εφαρμογές ή/και φακέλους, τα οποία παραμένουν σταθερά, ανεξάρτητα από την επιμέρους σελίδα που είναι επιλεγμένη στην κεντρική περιοχή.

αρχικό περιβάλλον εργασίας

Αρχικό περιβάλλον εργασίας

Διαχείριση αρχικής σελίδας χρήστη και φακέλων εφαρμογών

Κάθε χρήστης της e-me, μπορεί να προσαρμόζει την αρχική του σελίδα και τη διάταξη των εικονιδίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας προσαρμογής, μπορείτε είτε να πατήσετε το κουμπί “Eπεξεργασία” στο επάνω δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας είτε να πατήσετε παρατεταμένα πάνω σε κάποια εφαρμογή ή φάκελο.

Κατόπιν μπορείτε να μετακινήσετε με σύρσιμο και απόθεση (drag & drop) τα εικονίδια:

 • για να αλλάξετε τη διάταξή τους στην κεντρική περιοχή,
 • για να μεταφέρετε κάποια εικονίδια στην κάτω μπάρα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι πέντε (5) εφαρμογές ή/και φακέλους,
 • να δημιουργήσετε φακέλους τόσο στην κεντρική περιοχή όσο και στην κάτω μπάρα, σέρνοντας ένα εικονίδιο πάνω σε ένα άλλο. Κάθε φάκελος μπορεί να περιέχει μέχρι έξι (6) εφαρμογές.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής, χρειάζεται να επιλέξετε "Αποθήκευση".

 • Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο εφαρμογών, σύρετε και αφήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής πάνω στο εικονίδιο μιας άλλης.
 • Για να προσθέσετε μια εφαρμογή σε έναν υπάρχοντα φάκελο, σύρετε το εικονίδιό της πάνω στον φάκελο.
 • Για να δείτε τις εφαρμογές που περιέχονται σε έναν φάκελο, πατήστε πάνω του.
 • Για να μετακινήσετε το παράθυρο περιεχομένων του φακέλου, πατήστε στο επάνω τμήμα του παραθύρου και σύρετέ το στην επιθυμητή θέση.
 • Για να (μετ)ονομάσετε έναν φάκελο, πατήστε πρώτα πάνω του. Στη συνέχεια πατήστε στον τίτλο του και πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα. Για να επικυρώσετε τη μετονομασία, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το κουμπί που εμφανίζεται δίπλα στον τίτλο. Αν κλείσετε το παράθυρο του φακέλου χωρίς να κάνετε κάτι από τα παραπάνω, η μετονομασία ακυρώνεται. Ομοίως, αν πατήσετε το πλήκτρο Εscape, η μετονομασία ακυρώνεται.
 • Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από έναν φάκελο, σύρετε την εφαρμογή εκτός του φακέλου και αποθέστε την είτε στην κεντρική περιοχή είτε στην κάτω οριζόντια μπάρα.
 • Ένας φάκελος διαγράφεται μόνον εφόσον μείνει κενός (δηλαδή αφαιρεθούν από το εσωτερικό του όλες οι εφαρμογές).
 • Δεν υποστηρίζεται η δημιουργία υποφακέλων (δηλαδή φακέλων μέσα σε φάκελο).

e-me store

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της e-me, είναι η δυνατότητα προσθήκης νέων "μικρο-εφαρμογών". Μέσω αυτών επεκτείνεται η λειτουργικότητα της πλατφόρμας, ώστε να καλύψει καλύτερα τις απαιτήσεις κάθε χρήστη, ανάλογα με τις ανάγκες, το ρόλο και την εκπαιδευτική βαθμίδα του. Η περιήγηση στις διαθέσιμες μικρο-εφαρμογές γίνεται μέσω του αποθετηρίου μικρο-εφαρμογών (e-me store), το οποίο ενημερώνεται τακτικά με νέες ή βελτιωμένες εκδόσεις εφαρμογών που δημιουργούνται από την ομάδα υλοποίησης της e-me ή και συνεργαζόμενους φορείς.

Πατώντας το εικονίδιο του αποθετηρίου από την αρχική σελίδα χρήστη, μπορείτε να δείτε όλες τις μικρο-εφαρμογές, να επιλέξετε ανάμεσα στις μη εγκατεστημένες ή να δείτε τις εγκατεστημένες. Με τα κουμπιά "Εγκατάσταση" ή "Απεγκατάσταση" κάτω από κάθε εφαρμογή μπορείτε να εκτελέσετε τις αντίστοιχες ενέργειες, οπότε και τοποθετείται ή αφαιρείται η εφαρμογή από την αρχική σας σελίδα. Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές με βάση τον τίτλο και την περιγραφή τους.

e-me app store

e-me store

Επεξεργασία προσωπικού προφίλ

Κάθε χρήστης της e-me διαθέτει ένα προσωπικό προφίλ, το οποίο αποτελεί και την "ταυτότητά" του στο πλαίσιο της πλατφόρμας. Για την επεξεργασία του προσωπικού σας προφίλ πρέπει να επιλέξετε Προφίλ από το μενού που εμφανίζεται πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω οριζόντια μπάρα.

παράμετροι προφίλ

Παράμετροι προφίλ

Στην οθόνη επεξεργασίας του προσωπικού σας προφίλ έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε βασικές επιλογές:

 • την εικόνα που θα εμφανίζεται δίπλα στο όνομά σας
 • μία σύντομη περιγραφή, την οποία θα μπορούν να βλέπουν οι επαφές σας ή άλλοι χρήστες της e-me
 • μία φράση που σας εκφράζει ("moto")
 • αν θα βλέπουν οι επαφές σας τις Κυψέλες στις οποίες συμμετέχετε και ακολουθείτε
 • αν θα βλέπουν οι επαφές σας και οι υπόλοιποι χρήστες της e-me τα 6 πιο πρόσφατα περιεχόμενα του e-portfolio σας (εξαρτάται από το επίπεδο ιδιωτικότητας του κάθε περιεχομένου)

Δημόσιο προφίλ

Μετά την επεξεργασία του προσωπικού προφίλ από κάθε χρήστη της e-me, και ανάλογα με τις επιλογές του, οι υπόλοιποι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να δουν τα στοιχεία του με τους εξής τρόπους:

 • Είτε μέσω της αναζήτησης χρήστη
 • Ή πατώντας πάνω στο εικονίδιο ενός χρήστη της e-me, όπως αυτό εμφανίζεται σε διάφορα σημεία (ενδεικτικά: στην περιοχή των "Μελών" μίας "Κυψέλης")

δημόσιο προφίλ

Δημόσιο προφίλ

Πρέπει να σημειωθεί ότι:

 • Η "δημόσια" πληροφορία κάθε χρήστη (φωτογραφία, ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη (username), ιδιότητα, περιγραφή και moto) είναι φανερή σε όλους τους χρήστες της e-me
 • Οι Κυψέλες που ακολουθεί ο χρήστης ή στις οποίες συμμετέχει, είναι φανερές μόνο εάν το επιλέξει ο χρήστης
 • Το περιεχόμενο του e-portfolio είναι φανερό στους υπόλοιπους χρήστες της e-me ή/και τις επαφές του χρήστη (ανάλογα με τα επίπεδα δημοσιότητας του κάθε περιεχομένου) μόνο εφόσον το επιλέξει ο χρήστης. Θα πρέπει επίσης το e-portfolio να έχει οριστεί ως ανοικτό στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής
 • Κατά την επίσκεψη στη σελίδα προφίλ ενός χρήστη, υπάρχει η ένδειξη της "σχέσης" σας (εάν είναι στις επαφές σας, εάν έχει αποκλειστεί, ή εκκρεμεί αίτημα σύνδεσης) και οι αντίστοιχες διαθέσιμες ενέργειες
 • Μέσα από τη σελίδα προφίλ κάθε χρήστη, μπορείτε να αποστέλλετε προσωπικό μήνυμα, μόνο εφόσον είναι στις επαφές σας

Ρυθμίσεις λειτουργίας

Κάθε χρήστης της e-me έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τις ρυθμίσεις που επιθυμεί. Για την επεξεργασία τους πρέπει να επιλέξετε την επιλογή Ρυθμίσεις από το μενού που εμφανίζεται πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω μπάρα ή να επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο στην αρχική σας σελίδα.

μενού ρυθμίσεις

Μενού ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις Εμφάνισης

Στην καρτέλα των «Ρυθμίσεων Εμφάνισης» μπορείτε:

 • να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα θέματα εμφάνισης (εξ αρχής είναι επιλεγμένο το θέμα εμφάνισης «Βασικό»),
 • να ορίσετε το φόντο του προσωπικού σας χώρου (background) που θα είναι ορατό μόνο σε εσάς, είτε επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες φωτογραφίες είτε μεταφορτώνοντας την αγαπημένη σας φωτογραφία,
 • να επιλέξετε τη θέση που επιθυμείτε να καταλαμβάνει το φόντο που ορίσατε στην αρχική σας σελίδα (στο κέντρο / σε όλη την οθόνη / επανάληψη),
 • να επιλέξετε τη γραμματοσειρά που επιθυμείτε να έχει το περιβάλλον σας επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες γραμματοσειρές της λίστας.

Ρυθμίσεις Εμφάνισης

Ρυθμίσεις Εμφάνισης

Λοιπές ρυθμίσεις

Στην καρτέλα των «Λοιπών Ρυθμίσεων» μπορείτε να ανεβάσετε την επίσημη φωτογραφία σας, η οποία θα εμφανίζεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως το Πλάνο Τάξης, και θα είναι ορατή μόνο στους χρήστες που χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές. Η φωτογραφία αυτή μπορεί να είναι διαφορετική από την φωτογραφία προφίλ σας.

Λοιπές Ρυθμίσεις

Λοιπές Ρυθμίσεις

Ειδοποιήσεις

Σε κάθε σελίδα της e-me, στην πάνω οριζόντια μπάρα, βρίσκεται το εικονίδιο των ειδοποιήσεων. Εκεί εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο -μέσω της τεχνολογίας push- ειδοποιήσεις για διάφορες ενέργειες που σας αφορούν.

Στη λίστα που εμφανίζεται πατώντας στο εικονίδιο, μπορείτε να δείτε τις τελευταίες μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις σας ή να επιλέξετε να μεταφερθείτε στη σελίδα των ειδοποιήσεων προκειμένου να τις δείτε συνολικά.

Μη αναγνωσμένες Ειδοποιήσεις

Μη αναγνωσμένες Ειδοποιήσεις

Κατηγορίες Ειδοποιήσεων

Οι ειδοποιήσεις χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 • Ειδοποιήσεις Κυψελών: Ειδοποιήσεις από Κυψέλες στις οποίες συμμετέχετε
 • Ειδοποιήσεις Χρηστών: Ειδοποιήσεις από ενέργειες άλλων χρηστών (π.χ. αιτήματα σύνδεσης προς εσάς)
 • Ειδοποιήσεις Εφαρμογών: Ειδοποιήσεις από εφαρμογές που έχετε εγκατεστημένες

Μπορείτε να προβάλλετε όλες τις Ειδοποιήσεις ή να τις φιλτράρετε επιλέγοντας μόνο αυτές που σχετίζονται με Κυψέλες, χρήστες ή εφαρμογές. Στη σελίδα προβολής ειδοποιήσεων σας δίνεται η δυνατότητα της σήμανσής τους ως διαβασμένες ή της διαγραφής τους. Οι συγκεκριμένες ενέργειες μπορούν να γίνουν είτε μαζικά -για όλες τις ειδοποιήσεις- είτε μεμονωμένα ανά ειδοποίηση. Επιλέγοντας μια ειδοποίηση μεταβαίνετε στη σχετική σελίδα.

Σελίδα Ειδοποιήσεων

Σελίδα Ειδοποιήσεων

Ειδοποιήσεις Κυψελών

Ο Υπεύθυνος και ο/οι Βοηθός/οί λαμβάνουν ειδοποίηση όταν γίνεται αναφορά σε κάποια ανάρτηση ή σε κάποιο σχόλιο σε ανάρτηση στον τοίχο της Κυψέλης

Ειδοποίηση λαμβάνει ένα μέλος μιας Κυψέλης, όταν ο Υπεύθυνος της Κυψέλης του στείλει πρόσκληση να γίνει Υπεύθυνός της.

Ειδοποίηση λαμβάνει και όταν ο Υπεύθυνος της Κυψέλης τον ορίσει ως Βοηθό στη συγκεκριμένη Κυψέλη.

Όταν ο Υπεύθυνος στείλει πρόσκληση σε κάποιον χρήστη να γίνει μέλος στην Κυψέλη, τότε ο χρήστης αυτός ειδοποιείται για την πρόσκληση. Αν ο χρήστης αποδεχθεί την πρόσκληση τότε ο Υπεύθυνος ειδοποιείται για την αποδοχή της πρόσκλησης.

Όταν ένας χρήστης στείλει αίτημα συμμετοχής σε μια Κυψέλη, τότε ο Υπεύθυνος της Κυψέλης ειδοποιείται προκειμένου να αποδεχτεί ή να απορρίψει το αίτημα. Με την αποδοχή του αιτήματος ενημερώνεται και ο ενδιαφερόμενος χρήστης.

Ειδοποιήσεις Χρηστών

Όταν ένας χρήστης σας στείλει αίτημα σύνδεσης λαμβάνετε ταυτόχρονα μια ειδοποίηση. Αν αποδεχτείτε το αίτημα, τότε ο χρήστης που σας έστειλε το αίτημα σύνδεσης ειδοποιείται για την αποδοχή.

Ειδοποιήσεις Χρηστών

Ειδοποιήσεις Χρηστών

Ειδοποιήσεις Εφαρμογών

e-me assignments

Η εφαρμογή e-me assignments δημιουργεί τριών ειδών ειδοποιήσεις:

 • Ειδοποίηση όταν σας ανατεθεί μια εργασία
 • Ειδοποίηση όταν έχει δοθεί ανατροφοδότηση για την υποβληθείσα απάντησή σας σε εργασία
 • Ειδοποίηση όταν υποβάλλεται απάντηση σε εργασία που έχετε αναθέσει σε άλλους χρήστες

Σύγχρονη Επικοινωνία

H e-me σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε άμεσα με άλλα μέλη της πλατφόρμας αρκεί αυτά να περιλαμβάνονται στις επαφές σας.

Η επικοινωνία μεταξύ μελών μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

 • Μηνύματα κειμένου
 • Κλήσεις ήχου
 • Κλήσεις βίντεο

Η e-me υποστηρίζει την επικοινωνία «ένας-προς-πολλούς» με μηνύματα κειμένου και «ένας-προς-έναν» με κλήση ήχου ή βίντεο.

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ζωντανή μετάδοση ήχου ή βίντεο (ένας-προς-πολλούς), μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της εφαρμογής «ΠΣΔ Τηλεδιασκέψεις».

Μηνύματα Κειμένου

Από κάθε σελίδα της e-me, έχετε άμεση πρόσβαση στη σελίδα των μηνυμάτων κειμένου πατώντας στο εικονίδιο Μηνύματα στην πάνω οριζόντια μπάρα. Στη λίστα που εμφανίζεται μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, να δείτε μια προεπισκόπηση των αδιάβαστων μηνυμάτων σας ή να επιλέξετε να μεταφερθείτε στη σελίδα προβολής όλων των μηνυμάτων.

τα μηνύματά μου

Τα μηνύματά μου

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ επαφών. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε μία ή περισσότερες από τις επαφές σας, πληκτρολογώντας ένα τμήμα ή ολόκληρο το όνομα χρήστη (username) της επαφής σας προκειμένου να την επιλέξετε στη λίστα επαφών που εμφανίζεται. Εάν μια συνομιλία έχει δημιουργηθεί, μπορείτε να επιλέξετε παύση ειδοποιήσεων, ώστε να μην εμφανίζονται στην πάνω μπάρα οι σχετικές ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα και διαγραφή ιστορικού συνομιλίας ώστε να μην εμφανίζεται το ιστορικό της συνομιλίας στο δικό σας λογαριασμό. Η συνομιλία θα εξακολουθεί να υπάρχει στους λογαριασμούς των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

σελίδα μηνυμάτων

Σελίδα μηνυμάτων

Κλήσεις ήχου και βίντεο

Η e-me σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις ήχου ή βίντεο προς οποιονδήποτε χρήστη περιλαμβάνεται στις επαφές σας, αρκεί:

 • ο χρήστης αυτός να είναι συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή στην πλατφόρμα (κατάσταση σύνδεσης: Ενεργός).
 • να διαθέτετε και οι δύο ενεργοποιημένο μικρόφωνο ή/και κάμερα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ήχου ή βίντεο από τα εξής σημεία:

 • από τη σελίδα προβολής των επαφών σας.
 • εικονίδια κλήσης βίντεο και ήχου στη σελίδα επαφών

  Εικονίδια κλήσης βίντεο και ήχου στη σελίδα Επαφών

 • από το προφίλ του χρήστη με τον οποίο θέλετε να συνομιλήσετε.
 • εικονίδια κλήσης βίντεο και ήχου στη σελίδα προφίλ χρήστη

  Εικονίδια κλήσης βίντεο και ήχου στη σελίδα Προφίλ Χρήστη

 • από τη σελίδα προβολής των μηνυμάτων.
 • εικονίδια κλήσης βίντεο και ήχου στη σελίδα συνομιλίας με μήνυμα κειμένου

  Εικονίδια κλήσης βίντεο και ήχου στη σελίδα Συνομιλίας με μήνυμα κειμένου

Εφόσον πραγματοποιήσετε κλήση προς κάποιον χρήστη, εμφανίζεται στον συνομιλητή σας παράθυρο ειδοποίησης το οποίο συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο ώστε να ενημερωθεί για την εισερχόμενη κλήση.

Καθόλη τη διάρκεια της κλήσης εμφανίζεται η τρέχουσα διάρκειά της, ενώ κατά τη λήξη της εμφανίζεται μήνυμα με τη συνολική διάρκεια στον κατάλογο πρόσφατων μηνυμάτων (διαθέσιμος από το εικονίδιο Μηνύματα στο δεξί μέρος της πάνω οριζόντιας μπάρας).

Το ίδιο μήνυμα (Κλήση και διάρκεια κλήσης) εμφανίζεται και στο παράθυρο μηνυμάτων κειμένου των δύο συνομιλητών.

παράθυρο εισερχόμενης κλήσης ήχου

Παράθυρο εισερχόμενης κλήσης ήχου

παράθυρο εισερχόμενης κλήσης βίντεο

Παράθυρο εισερχόμενης κλήσης βίντεο

Ένας χρήστης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει μια κλήση ήχου ή βίντεο πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. Πατώντας το πράσινο εικονίδιο αποδέχεται την κλήση. Πατώντας το κόκκινο εικονίδιο απορρίπτει την εισερχόμενη κλήση και αυτή τερματίζεται.

Αν ο καλούμενος χρήστης δεν απαντήσει στην κλήση εντός χρονικού διαστήματος 10 δευτερολέπτων, τότε αυτή τερματίζεται και το μήνυμα «Αναπάντητη κλήση» ή «Δεν απαντήθηκε» εμφανίζεται στη σελίδα προβολής όλων των μηνυμάτων.

Αν μια κλήση απορριφθεί εμφανίζεται το μήνυμα «Η κλήση απορρίφθηκε» στη σελίδα προβολής όλων των μηνυμάτων.

Με την έναρξη της κλήσης ήχου ή βίντεο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος κειμένου πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο.

Επίσης, αν η κλήση πραγματοποιείται σε σελίδα της e-me που βρίσκεται εκτός της εφαρμογής μηνυμάτων, μπορείτε να επιλέξετε η οθόνη κλήσης να καλύπτει ολόκληρη την οθόνη σας πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο.

Επιλογές προβολή σε πλήρη οθόνη και εμφάνιση μηνυμάτων κειμένου

Επιλογές "Προβολή σε πλήρη οθόνη" και "Εμφάνιση μηνυμάτων κειμένου"

Η κλήση μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή, από οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες, μέσω του κόκκινου εικονιδίου τερματισμού κλήσης.

παράθυρο κλήσης βίντεο

Παράθυρο κλήσης βίντεο

Κατάσταση Σύνδεσης

Προβολή

Η e-me σας παρέχει τη δυνατότητα να πληροφορείστε για την κατάσταση σύνδεσης των μελών της πλατφόρμας που ανήκουν στις επαφές σας. Δίπλα στο όνομα χρήστη εμφανίζεται κατάλληλη ένδειξη που ενημερώνει για το αν το μέλος είναι Συνδεδεμένο εκείνη τη στιγμή (Ενεργός) ή αν δεν είναι Συνδεδεμένο (Ανενεργός).

Η ένδειξη κατάστασης σύνδεσης εμφανίζεται στα εξής σημεία:

 • Δίπλα στην εικόνα προφίλ σας, στην πάνω οριζόντια μπάρα
 • Δίπλα στο ονοματεπώνυμό σας στη σελίδα του προσωπικού σας προφίλ
 • Δίπλα στο ονοματεπώνυμο, στη σελίδα του προσωπικού προφίλ κάθε χρήστη που ανήκει στις επαφές σας
 • Δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε χρήστη στη σελίδα προβολής όλων των επαφών σας
 • Πάνω στα εικονίδια των χρηστών στη σελίδα προβολής όλων των μηνυμάτων και
 • Δίπλα στο όνομα χρήστη των συμμετεχόντων σε ομαδική συνομιλία

Ορισμός Κατάστασης Σύνδεσης

Η κατάσταση σύνδεσης κάθε μέλους ορίζεται ως «Ενεργός» και απεικονίζεται με πράσινο χρώμα εφόσον ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στην e-me. Η ένδειξη «Ανενεργός» απεικονίζεται με γκρι χρώμα.

Μπορείτε, αν θέλετε, να ορίσετε την κατάσταση σύνδεσής σας ως «Ανενεργός» μέσω της επιλογής που θα βρείτε στη σελίδα προβολής όλων των μηνυμάτων. Στη σελίδα αυτή μεταφέρεστε πατώντας στο εικονίδιο Mηνύματα που θα βρείτε στο δεξί μέρος της πάνω οριζόντιας μπάρας και ακολουθώντας το σύνδεσμο «Όλα τα μηνύματα».

ορισμός κατάστασης σύνδεσης

Ορισμός κατάστασης σύνδεσης

Εφόσον ορίσετε την κατάστασή σας ως «Ανενεργός», δεν θα μπορείτε να δέχεστε κλήσεις ήχου ή βίντεο ενώ τα μηνύματά σας θα εμφανίζονται μόνο μέσω ανανέωσης (refresh) της σελίδας και όχι άμεσα, μέσω της τεχνολογίας “Push”. Θα εξακολουθείτε όμως να βλέπετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών σας και θα μπορείτε να καλείτε όσες ορίζονται ως «ενεργές».

Επαφές

Κάθε χρήστης της e-me, μπορεί να δημιουργήσει το προσωπικό του κοινωνικό δίκτυο προσθέτοντας άλλους χρήστες στις επαφές του, ώστε να επικοινωνεί εύκολα και άμεσα μαζί τους. Για να δείτε τις επαφές σας, αλλά και να βρείτε και άλλους χρήστες της e-me, ώστε να τους αποστείλετε αίτημα σύνδεσης, πρέπει να επιλέξετε Επαφές από το μενού που εμφανίζεται πατώντας στο εικονίδιο χρήστη στην πάνω μπάρα ή να επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο στην αρχική σας σελίδα.

οι επαφές μου

Οι επαφές μου

Στη σελίδα των επαφών σας είναι συγκεντρωμένα τα άτομα με τα οποία έχετε συνδεθεί και οι βασικές πληροφορίες αυτών (φωτογραφία, ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη (username) και ιδιότητα: το μαύρο εικονίδιο αντιπροσωπεύει τον καθηγητή και το γκρι τον μαθητή). Η διαχείριση των επαφών σας γίνεται από την ίδια σελίδα. Από εδώ μπορείτε να αποκλείσετε ή να διαγράψετε κάποια επαφή σας, να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε αιτήματα σύνδεσης από άλλους χρήστες, κλπ. Από την ίδια σελίδα, πατώντας στο εικονίδιο με τον φακό στα δεξιά της σελίδας, μπορείτε να αναζητήσετε έναν χρήστη της e-me, εισάγοντας τουλάχιστον 3 χαρακτήρες. Η αναζήτηση γίνεται στα πεδία όνομα χρήστη (username), όνομα και επώνυμο.

Κυψέλες

Η Κυψέλη είναι o βασικός χώρος εργασίας στην e-me.

H e-me παρέχει δύο τύπους Κυψελών, τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές.

Κάθε Δημόσια Κυψέλη έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • είναι αναζητήσιμη, δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης Κυψελών,
 • έχει τοίχο, ο οποίος μπορεί να είναι δημόσιος (ορατός σε όλους τους χρήστες της e-me) ή ιδιωτικός (ορατός μόνο στα μέλη της Κυψέλης),
 • έχει προεγκατεστημένη την εφαρμογή e-me blogs Κυψέλης, δηλαδή διαθέτει ένα συνεργατικό ιστολόγιο Κυψέλης όπου όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα δημιουργίας αναρτήσεων.
 • υποστηρίζει ακόλουθους (followers)

Κάθε Ιδιωτική Κυψέλη έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • δεν είναι αναζητήσιμη από τους χρήστες της e-me, δηλαδή δεν εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης Κυψελών,
 • έχει ιδιωτικό τοίχο, τον οποίο μπορούν να δουν μόνο τα μέλη της,
 • παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας συνεργατικού ιστολόγιου Κυψέλης, μέσω της εφαρμογής e-me blogs που διατίθεται για εγκατάσταση στο αποθετήριο μικρο-εφαρμογών (Store) της Κυψέλης

Η κάθε Κυψέλη έχει:

 • έναν Υπεύθυνο: που είναι ο χρήστης της e-me που δημιούργησε την Κυψέλη, με πλήρη δικαιώματα διαχείρισης.
 • βοηθούς: που είναι μέλη της Κυψέλης τα οποία ορίζονται από τον Υπεύθυνο της Κυψέλης για να τον βοηθούν στη διαχείρισή της. Οι βοηθοί έχουν τα ίδια δικαιώματα διαχείρισης του "Τοίχου" με τον Υπεύθυνο.
 • μέλη: που συμμετέχουν στην Κυψέλη. Είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της e-me που είτε τους προσκαλεί ο Υπεύθυνος της Κυψέλης (και για να γίνουν μέλη της Κυψέλης θα πρέπει να αποδεχτούν την πρόσκληση), είτε κάνουν αίτηση (και για να γίνουν μέλη της Κυψέλης θα πρέπει ο Υπεύθυνος να αποδεχτεί την αίτηση).
 • ακόλουθους (followers): που είναι χρήστες της e-me, χωρίς να γίνουν μέλη της Κυψέλης. Δεν χρειάζεται έγκριση από τον Υπεύθυνο της Κυψέλης για αποδοχή των followers. Στο προφίλ τους και στην κεντρική σελίδα των Κυψελών τους εμφανίζεται η λίστα με τις Κυψέλες που ακολουθούν για εύκολη πρόσβαση σε αυτές.
 • χώρο (περιβάλλον): είναι η επιφάνεια εργασίας της Κυψέλης. Διαμορφώνεται από τον Υπεύθυνο της Κυψέλης. Η διαμόρφωση περιλαμβάνει το φόντο της επιφάνειας εργασίας (background), το εικονίδιο της Κυψέλης, τον τίτλο της Κυψέλης, τη συνοπτική περιγραφή της, ένα σύνολο από ετικέτες (tags), τον ορισμό της ως δημόσια ή ιδιωτική.
 • τοίχο: είναι το βασικό κανάλι επικοινωνίας των μελών της Κυψέλης. Ο τοίχος είναι ανοιχτός σε όλα τα μέλη της Κυψέλης, δηλαδή κάθε μέλος μπορεί να διαβάσει και να γράψει στον τοίχο της Κυψέλης.
 • εφαρμογές (apps): είναι εφαρμογές (apps) που έχουν εγκατασταθεί στο περιβάλλον μιας Κυψέλης από τον Υπεύθυνο της Κυψέλης και είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη της. Όλες οι Κυψέλες έχουν προεγκαταστημένες κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές.
 • προεγκατεστημένο συνεργατικό ιστολόγιο Κυψέλης, στην περίπτωση Δημόσιας Κυψέλης και δυνατότητα δημιουργίας στην περίπτωση Ιδιωτικής.
 • χώρο αποθήκευσης (αρχεία): είναι ο χώρος για τα κοινόχρηστα αρχεία της Κυψέλης και τα προσωπικά αρχεία των μελών της. Κάθε Κυψέλη έρχεται με ένα κοινόχρηστο φάκελο (για τα κοινόχρηστα αρχεία των μελών της Κυψέλης), με προσωπικούς φακέλους αρχείων για κάθε ένα μέλος της καθώς και (κατά περίπτωση) με ένα δημόσιο χώρο (φάκελο) για τυχόν αρχεία που θα είναι ορατά σε εγγεγραμμένους χρήστες που δεν είναι μέλη της Κυψέλης.

Όλες οι Κυψέλες στις οποίες συμμετέχετε ή ακολουθείτε εμφανίζονται στη σελίδα "εισόδου" στις Κυψέλες, η οποία ανοίγει από το εικονίδιο "Κυψέλες" που βρίσκεται στην αρχική σελίδα χρήστη. Στην καρτέλα κάθε Κυψέλης υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη ανάλογα με το αν είστε Υπεύθυνος της Κυψέλης, βοηθός ή μέλος. Πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά μπορείτε να περιορίσετε π.χ. την εμφάνιση μόνο των Κυψελών στις οποίες είστε Υπεύθυνος. Επίσης, εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες, όπως εάν η Κυψέλη είναι ιδιωτική ή δημόσια, καθώς και πόσα μέλη και ακολούθους έχει.

Σελίδα εισόδου στις Κυψέλες

Σελίδα εισόδου στις Κυψέλες

Από την ίδια σελίδα, μπορείτε να αναζητήσετε Δημόσιες Κυψέλες, μέσω του εικονιδίου Αναζήτησης (στο πάνω δεξιά μέρος).

αναζήτηση Κυψέλης

Αναζήτηση Κυψέλης

Συμμετοχή σε Κυψέλη

Για να συμμετάσχετε σε μια Κυψέλη υπάρχουν δύο τρόποι:

 1. Απάντηση σε πρόσκληση συμμετοχής σε Κυψέλη που σας έχει αποστείλει ο Υπεύθυνός της. Οι προσκλήσεις που λαμβάνετε εμφανίζονται στο εικονίδιο των Ειδοποιήσεων στην πάνω οριζόντια μπάρα δεξιά.
 2. Μόνο για Δημόσιες Κυψέλες που έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή «Να επιτρέπονται αιτήσεις συμμετοχής»: Αναζήτηση Κυψέλης και αποστολή αιτήματος συμμετοχής, το οποίο πρέπει να εγκρίνει στη συνέχεια ο Υπεύθυνος της Κυψέλης.

Σελίδα συμμετοχής σε μια Κυψέλη - απάντηση σε πρόσκληση

Σελίδα συμμετοχής σε μια Κυψέλη κατόπιν απάντησης σε πρόσκληση συμμετοχής (α)

Σελίδα συμμετοχής σε μια Κυψέλη μετά από αναζήτηση

Σελίδα συμμετοχής σε μια Κυψέλη μετά από αναζήτηση (β)

Επεξεργασία Κυψελών

Από τη σελίδα εισόδου στις Κυψέλες, επιλέγοντας το εικονίδιο Επεξεργασία (κάτω από το εικονίδιο Αναζήτησης, στο πάνω δεξιά μέρος), μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

 • δημιουργία νέας Κυψέλης
 • αντιγραφή μίας Κυψέλης της οποίας είστε Υπεύθυνος
 • διαγραφή μίας Κυψέλης της οποίας είστε Υπεύθυνος
 • αποχώρηση από μία Κυψέλη στην οποία είστε μέλος ή βοηθός
 • διακοπή ακολουθίας μίας Κυψέλης που ακολουθείτε

Οθόνη επεξεργασίας Κυψελών

Οθόνη επεξεργασίας Κυψελών

Δημιουργία Κυψέλης

Κάθε χρήστης της e-me μπορεί να δημιουργήσει Κυψέλες, δημόσιες και ιδιωτικές. Επιλέγοντας το κουμπί Νέα στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας εισόδου στις Κυψέλες, οδηγείστε στην οθόνη, όπου επεξηγούνται τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου Κυψέλης.

δημιουργία Κυψέλης

Δημιουργία Κυψέλης

Μετά την παραπάνω επιλογή, καλείστε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της νέας σας Κυψέλης, όπως εικόνα Κυψέλης και φόντου, τίτλος, αναγνωριστικό, περιγραφή, ετικέτες και επιπρόσθετες ρυθμίσεις.

Σημείωση: Το αναγνωριστικό που θα επιλέξετε καλό είναι να είναι σύντομο και εύκολο στη γραφή καθώς χρησιμοποιείται από τις εφαρμογές Κυψέλης (π.χ. αποτελεί μέρος της διεύθυνσης URL του Ιστολογίου Κυψέλης).

επιλογές Κυψέλης

Επιλογές Κυψέλης

Ως Υπεύθυνοι της Κυψέλης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστείτε όλα τα παραπάνω στοιχεία -εκτός από το αναγνωριστικό- επιλέγοντας το εικονίδιο Επεξεργασίας στο πάνω δεξιά μέρος της αρχικής της σελίδας.

Μέλη Κυψέλης

Μετά τη δημιουργία Κυψέλης, μπορείτε να καλέσετε χρήστες της e-me για να συμμετάσχουν. Από την αρχική σελίδα της Κυψέλης, επιλέξτε το εικονίδιο Μέλη και μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Ο Υπεύθυνος μπορεί να προσκαλέσει χρήστες που είναι ήδη στις επαφές του, χρήστες που συμμετέχουν ήδη σε άλλες Κυψέλες των οποίων είναι επίσης Υπεύθυνος ή να αναζητήσει και να προσκαλέσει κάποιον χρήστη της e-me (η αναζήτηση γίνεται στα πεδία όνομα χρήστη (username), όνομα και επώνυμο).

πρόσκληση μελών

Πρόσκληση μελών

Μόνο ο Υπεύθυνος της Κυψέλης μπορεί να διαχειριστεί τα μέλη της, δηλαδή να διαγράψει κάποιο μέλος, να απαντήσει (με αποδοχή ή απόρριψη) στις αιτήσεις συμμετοχής και να προσκαλέσει άλλους χρήστες της e-me. Τα υπόλοιπα μέλη της Κυψέλης έχουν δικαίωμα να δουν τη λίστα μελών, χωρίς να έχουν δικαιώματα για επιπλέον ενέργειες.

μέλη Κυψέλης

Μέλη Κυψέλης

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του Υπεύθυνου της Κυψέλης. Ο Υπεύθυνος της Κυψέλης μπορεί να αποστείλει σε κάποιο μέλος της Κυψέλης πρόσκληση να γίνει Υπεύθυνός της. Το μέλος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την πρόσκληση. Σε περίπτωση αποδοχής, το μέλος γίνεται πλέον Υπεύθυνος της Κυψέλης και ο προηγούμενος Υπεύθυνος μετατρέπεται σε απλό μέλος της Κυψέλης, χάνοντας τα δικαιώματα διαχείρισης της Κυψέλης και του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο στις εγκατεστημένες εφαρμογές Κυψέλης.

Τοίχος

Ο Τοίχος αποτελεί το βασικό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Κυψέλης. Είναι ανοιχτός σε όλα τα μέλη της, δηλαδή κάθε χρήστης που συμμετέχει στην Κυψέλη μπορεί να διαβάσει από τον τοίχο της και να γράψει σ'αυτόν. Για να γράψει ένα μέλος της Κυψέλης στον τοίχο το μήνυμα (ανάρτηση ή σχόλιο) που επιθυμεί καλείται να χρησιμοποιήσει τον διαθέσιμο επεξεργαστή κειμένου ο οποίος παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • μορφοποίηση κειμένου (έντονη γραφή, πλάγια, υπογράμμιση, κεφαλίδα, στοίχιση κειμένου)
 • εισαγωγή συνδέσμου και τίτλου συνδέσμου
 • εισαγωγή αντικειμένου e-me content με επιλογή από τη λίστα αντικειμένων που έχει δημιουργήσει ο χρήστης
 • εισαγωγή βίντεο (από YouTube και Vimeo - εφόσον τα δικαιώματα του βίντεο το επιτρέπουν) με αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου (URL) στο κατάλληλο πεδίο
 • εισαγωγή λιστών (αριθμημένων ή μη)
 • μορφοποίηση κειμένου ως κώδικα

Οι δημόσιες Κυψέλες, ο Υπεύθυνος των οποίων το έχει επιλέξει, μπορούν να έχουν τοίχο ανοιχτό για όλους τους χρήστες της e-me, ακόμα και για αυτούς που δε συμμετέχουν στην Κυψέλη. Οι ιδιωτικές Κυψέλες έχουν κλειστό τοίχο, προσβάσιμο μόνο από τα μέλη τους.

Ο Υπεύθυνος και οι βοηθοί της Κυψέλης είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αναρτήσεων και των σχολίων του τοίχου της. Εάν κάποιο μέλος της Κυψέλης θεωρήσει ότι έχει δημοσιευτεί κάποια προσβλητική ανάρτηση ή κάποιο προσβλητικό σχόλιο μπορεί να αποστείλει αναφορά, η οποία είναι ορατή στον Υπεύθυνο και τους βοηθούς της Κυψέλης (ειδοποιούνται σχετικά). Η ανάρτηση ή το σχόλιο που θα συγκεντρώσει τρεις αναφορές κρύβεται από τον τοίχο.

Ο Υπεύθυνος και οι βοηθοί της Κυψέλης έχουν ακόμη τη δυνατότητα να "καρφιτσώσουν" στην κορυφή του Τοίχου κάποιες αναρτήσεις που θα επιλέξουν ως "σημαντικές". Κάθε νέα ανάρτηση που "καρφιτσώνεται" παίρνει θέση στην κορυφή του τοίχου. Το "ξεκαρφίτσωμα" μιας ανάρτησης την επαναφέρει στην παλιά της θέση.

Τέλος, κάθε μέλος μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει προσωπικές του αναρτήσεις ή σχόλια.

τοίχος Κυψέλης

Τοίχος Κυψέλης

Εφαρμογές

Η κεντρική οθόνη στο εσωτερικό των Κυψελών αποτελείται από τις εφαρμογές (apps) που έχουν εγκατασταθεί από τον Υπεύθυνο της Κυψέλης και είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη της. Ο Υπεύθυνος της Κυψέλης μπορεί να εγκαταστήσει εφαρμογές μέσω του Store της Κυψέλης. Οι εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε υπο-συστήματα της Κυψέλης, όπως τα μέλη της. Επίσης, εμπλουτίζουν τον ρόλο και τις διαθέσιμες λειτουργίες των μελών της, όπως διαμοιρασμό αρχείων, δημιουργία αναρτήσεων στο ιστολόγιο της Κυψέλης, κ.ά.

εφαρμογές Κυψέλης

Εφαρμογές Κυψέλης

Αρχεία

Μέσα από την εφαρμογή αρχείων ο χρήστης έχει πρόσβαση στα αρχεία και τους φακέλους του. Επίσης, μπορεί να δει αρχεία και φακέλους που του έχουν διαμοιράσει ή έχει διαμοιραστεί με άλλους χρήστες.

αρχεία

Αρχεία

Οι ενέργειες που είναι διαθέσιμες στα αρχεία και τους φακέλους είναι οι εξής: επιλογή, ορισμός αγαπημένου, μετονομασία, μεταφόρτωση, διαμοιρασμός και διαγραφή.

επιλογές αρχείων

Επιλογές Αρχείων

Διαμοιρασμός

Μέσα από την εφαρμογή «Αρχεία» οι χρήστες της e-me μπορούν να μοιραστούν αρχεία είτε με άλλα μέλη της e-me είτε με μια Κυψέλη στην οποία συμμετέχουν, είτε με οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου μέσω συνδέσμου.

διαμοιρασμός αρχείου

Διαμοιρασμός Αρχείου

Οι επιλογές διαμοιρασμού ενός αρχείου ή ενός φακέλου είναι διαθέσιμες είτε από το εικονίδιο διαμοιρασμού είτε από τις τρεις τελείες και το «i Λεπτομέρειες».

Αν o χρήστης επιθυμεί να διαμοιραστεί ένα αρχείο ή έναν φάκελο με ένα μέλος ή περισσότερα ή Κυψέλη της e-me τότε πληκτρολογεί τουλάχιστον 3 χαρακτήρες του ονόματος του μέλους-μελών/της Κυψέλης στο πλαίσιο αναζήτησης μελών και Κυψελών της e-me που εμφανίζεται και στη συνέχεια επιλέγει αντίστοιχα.

διαμοιρασμός αρχείουδιαμοιρασμός αρχείου

Διαμοιρασμός Αρχείου με Χρήστες-Κυψέλες

Στο σημείο αυτό ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν για το αρχείο του ή τον φάκελό του επιτρέπεται ο διαμοιρασμός ή η επεξεργασία του.

Αν o χρήστης επιθυμεί να διαμοιραστεί έναν φάκελο ή ένα αρχείο με οποιοδήποτε χρήστη στο Διαδίκτυο, μπορεί να επιλέξει το Διαμοιρασμός συνδέσμου και να χρησιμοποιήσει τον παρεχόμενο σύνδεσμο.

σύνδεσμος διαμοιρασμού αρχείουδιαμοιρασμός αρχείου

Σύνδεσμος Διαμοιρασμoύ Αρχείου

Στο σημείο αυτό ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν για το αρχείο του ή τον φάκελό του επιτρέπεται ο διαμοιρασμός ή η επεξεργασία του.

Εφαρμογές Συγχρονισμού Αρχείων

Ο χρήστης μπορεί να συγχρονίσει τα αρχεία του στην e-me με τη συσκευή του χρησιμοποιώντας κάποια από τις διαθέσιμες εφαρμογές συγχρονισμού αρχείων. Πατώντας στην επιλογή "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ" που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τις οδηγίες εγκατάστασης. Για λόγους ασφαλείας, η σύνδεση μέσω της τοπικής εφαρμογής απαιτεί διαφορετικό κωδικό από τον κωδικό του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου που χρησιμοποιείται για την σύνδεση στην e-me. Μετά την εγκατάσταση της κατάλληλης εφαρμογής (ανάλογα με τη συσκευή) και μόλις ζητηθεί, ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία που παρέχονται ώστε να συνδεθεί στην τοπική εφαρμογή και στη συνέχεια να προχωρήσει στον συγχρονισμό των αρχείων του.

συγχρονισμος αρχείων

Οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογών συγχρονισμού αρχείων

e-portfolio

Το e-portfolio είναι μια εφαρμογή οργάνωσης και προβολής της δουλειάς μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι χρήστες μπορούν να οργανώσουν τη δουλειά τους σε φακέλους και στη συνέχεια να ανεβάσουν περιεχόμενο της επιλογής τους. Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής μπορείτε να ορίσετε αν η προβολή του e-portfolio σας θα είναι ανοικτή για τους υπόλοιπους χρήστες της e-me και τις επαφές σας, ανάλογα πάντα με το επίπεδο δημοσιότητας που έχετε θέσει ανά περιεχόμενο (Όλοι / Επαφές / Κανένας). Εφόσον ορίσετε το e-portfolio σας ως κλειστό, αυτό θα υπερισχύσει οποιωνδήποτε επιμέρους επιλογών δημοσιότητας έχετε κάνει ανά περιεχόμενο.

Κεντρική σελίδα εφαρμογής e-portfolio

Κεντρική σελίδα εφαρμογής "e-portfolio"

Μπορείτε να δημιουργήσετε φάκελο πατώντας στο εικονίδιο "Νέος Φάκελος". Στο παράθυρο δημιουργίας φακέλου που εμφανίζεται μπορείτε να συμπληρώσετε τον τίτλο του φακέλου και μια σύντομη περιγραφή σχετικά με το περιεχόμενό του.

επιλογές αρχείων

Δημιουργία Φακέλου

Στη σελίδα προβολής ενός φακέλου, μπορείτε να δείτε τον τίτλο, την περιγραφή και τα περιεχόμενά του. Μπορείτε να δημιουργήσετε υποφακέλους ή να ανεβάσετε νέο περιεχόμενο πατώντας στο εικονίδιο "Νέο" και επιλέγοντας αντίστοιχα "Φάκελος" ή "Περιεχόμενο". Ένας φάκελος μπορεί να περιέχει όσα επίπεδα υποφακέλων επιθυμείτε.

επιλογές αρχείων

Υπομενού δημιουργίας Φακέλου/Περιεχομένου

Κατά τη δημιουργία περιεχομένου ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στοιχεία για το περιεχόμενο που επιθυμεί να ανεβάσει. Το περιεχόμενο μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα αρχεία, ή/και συνδέσμους. Σε κάθε περιεχόμενο που επιλέγετε να συμπεριλάβετε στο portfolio σας, θα πρέπει να υπάρχει μια σύντομη περιγραφή/τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του.

επιλογές αρχείων

Δημιουργία Περιεχομένου

επιλογές αρχείων

Ορισμός ορατότητας e-portfolio στο προφίλ του χρήστη

e-me content

Το e-me content είναι μια εφαρμογή δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα το e-me content υποστηρίζει την ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων και γενικά διαδραστικών εκπαιδευτικών πόρων (π.χ. ασκήσεις αντιστοίχισης, διαδραστικά βίντεο, σύνθετες παρουσιάσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτηματολόγια κ.ά.). Στη συνέχεια περιγράφονται οι διαθέσιμες ενέργειες στο e-me content. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Ενδεικτικό Σενάριο Χρήσης της Εφαρμογής e-me content.

Δημιουργία αντικειμένου

Αφού εισέλθει στο e-me content, ο χρήστης μεταφέρεται στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής και συγκεκριμένα στη σελίδα δημιουργίας νέου αντικειμένου.

Εκεί καλείται να ορίσει τον τίτλο του αντικειμένου, να επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους τύπους αντικειμένων (υποστηρίζονται περισσότεροι από 30 τύποι αντικειμένων) και να συμπληρώσει κατάλληλα τα πεδία της φόρμας δημιουργίας αντικειμένου.

Δημιουργία αντικειμένου

Δημιουργία αντικειμένου

Τέλος, επιλέγοντας την ενέργεια «Δημιουργία», μεταφέρεται στη σελίδα προβολής του αντικειμένου που μόλις δημιούργησε.

Μεταφόρτωση αντικειμένου

Από το διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής, επιλέγοντας την ενέργεια «Μεταφόρτωση» ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει (upload) στο e-me content ένα αντικείμενο (αρχείο .h5p), το οποίο έχει λάβει από κάποιον άλλον χρήστη της e-me ή έχει κατεβάσει από τη σελίδα με τα παραδείγματα αντικειμένων.

Μεταφόρτωση αντικειμένου

Μεταφόρτωση αντικειμένου

Επεξεργασία αντικειμένου

Επιλέγοντας «Όλα τα αντικείμενα» από το διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα με τη λίστα όλων των αντικειμένων που έχει δημιουργήσει ο ίδιος και τα οποία έχει δικαίωμα να επεξεργαστεί.

Λίστα αντικειμένων χρήστη

Λίστα αντικειμένων χρήστη

Επιλέγοντας την ενέργεια «Επεξεργασία» σε όποιο αντικείμενο επιθυμεί να τροποποιήσει/επεξεργαστεί, οδηγείται στη σελίδα επεξεργασίας του εκάστοτε αντικειμένου.

Επεξεργασία αντικειμένου

Επεξεργασία αντικειμένου

Επίσης, μέσα από τη σελίδα επεξεργασίας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ενέργεια «Αντιγραφή» και να αντιγράψει το αντικείμενο στο πρόχειρο. Στη συνέχεια επιλέγοντας την ενέργεια «Επικόλληση» ή «Επικόλληση & Αντικατάσταση» μπορεί να επικολλήσει το αντικείμενο.

Αφού ολοκληρώσει τις επιθυμητές αλλαγές, επιλέγει την ενέργεια «Ενημέρωση» και μεταφέρεται στη σελίδα προβολής του αντικειμένου που μόλις επεξεργάστηκε.

Προβολή αντικειμένου

Ο χρήστης (δημιουργός) μπορεί να προβάλει ένα αντικείμενο του e-me content εντός της e-me, στον τοίχο μίας Κυψέλης, επιλέγοντας «e-me content» από το μενού του ενσωματωμένου επεξεργαστή κειμένου.

Επεξεργαστής κειμένου στον τοίχο Κυψέλης

Επεξεργαστής κειμένου στον τοίχο Κυψέλης

Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέγει από τη λίστα των αντικειμένων που έχει ο ίδιος δημιουργήσει, εκείνο το οποίο επιθυμεί να επικολλήσει στον τοίχο της Κυψέλης.

Εισαγωγή αντικειμένου e-me content στον τοίχο Κυψέλης

Εισαγωγή αντικειμένου e-me content στον τοίχο Κυψέλης

Ενσωμάτωση αντικειμένου e-me content σε άλλα συστήματα

Ο χρήστης μπορεί να ενσωματώσει ένα αντικείμενο e-me content σε άλλα συστήματα χρησιμοποιώντας τις επιλογές που παρέχονται στις οδηγίες ενσωμάτωσης αντικειμένου στη δεξιά πλευρική στήλη της σελίδας αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ενσωματώσει ένα αντικείμενο e-me content:

 • σε αναρτήσεις των e-me blogs πατώντας το κουμπί "e-me content" που βρίσκεται στον επεξεργαστή κειμένου στη σελίδα δημιουργίας/επεξεργασίας ανάρτησης των e-me blogs και στη συνέχεια να επιλέξει κάποιο από τα αντικείμενα e-me content που έχει δημιουργήσει.
 • σε άλλες ιστοσελίδες ή αναρτήσεις ιστολογίων με τη μορφή iframe αντιγράφοντας τον κώδικα που εμφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο των οδηγιών ενσωμάτωσης μέσω του κουμπιού "Αντιγραφή" και επικολλώντας τον στη συνέχεια στο επιθυμητό σημείο προβολής.
 • σε αναρτήσεις ιστολογίων ΠΣΔ (ή άλλα συστήματα και ιστοσελίδες π.χ. padlet) αντιγράφοντας τον κώδικα που εμφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο των οδηγιών ενσωμάτωσης μέσω του κουμπιού "Αντιγραφή" και στη συνέχεια επικολλώντας τον στην ανάρτηση που επιθυμεί.

Ενσωμάτωση αντικειμένου e-me content σε άλλα συστήματα

Ενσωμάτωση αντικειμένου e-me content σε άλλα συστήματα

Ενσωμάτωση περιεχομένου LaTeX

Η ενσωμάτωση περιεχομένου LaTeX μπορεί να γίνει απευθείας στο κείμενο με τους παρακάτω τρόπους:

 • για εμφάνιση της έκφρασης στη ροή του κειμένου: \(έκφραση LaTeX\)
 • για εμφάνιση της έκφρασης σε νέα γραμμή: $$έκφραση LaTeX$$ ή \[έκφραση LaTeX\]

Προβολή δραστηριότητας χρηστών

Ο δημιουργός ενός αντικειμένου μπορεί να δει από το διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδραση των χρηστών με αυτό (έναρξη, ολοκλήρωση, διάρκεια αλληλεπίδρασης, βαθμολογία).

Προβολή δραστηριότητας χρηστών

Προβολή δραστηριότητας χρηστών

Λήψη αντικειμένου

Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει και να αποθηκεύσει τοπικά ένα αντικείμενο που δημιούργησε ο ίδιος, σε αρχείο τύπου .h5p ενεργοποιώντας το κουμπί Χρήσης και επιλέγοντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ενέργεια.

αρχεία

Ενεργοποίηση κουμπιού Χρήσης

Κατόπιν μπορεί να μεταφορτώσει το αντικείμενο είτε στο e-me content δημιουργώντας έναν κλώνο του αρχικού αντικειμένου του είτε σε άλλα περιβάλλοντα που υποστηρίζουν το H5P (ιστότοποι που βασίζονται σε WP, Joomla, Drupal) ή μπορεί να το στείλει σε κάποιον άλλο χρήστη της e-me.

Άλλοι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν απευθείας ένα αντικείμενο που έχει διαμοιραστεί στην e-me, επιλέγοντας την ενέργεια «Χρήση» που εμφανίζεται κάτω από το προβαλλόμενο αντικείμενο, εάν βέβαια ο δημιουργός του αντικειμένου έχει ενεργοποιήσει την αντίστοιχη δυνατότητα.

αρχεία

Χρήση αντικειμένου

e-me blogs

Το e-me blogs είναι μια εφαρμογή δημιουργίας ιστολογίων στην πλατφόρμα της e-me. Η λειτουργικότητα της εφαρμογής περιλαμβάνει δύο βασικά σκέλη, τα ιστολόγια χρήστη και τα ιστολόγια Κυψέλης. Συγκεκριμένα, κάθε μέλος της e-me μπορεί να δημιουργήσει το προσωπικό του ιστολόγιο μέσα από την εφαρμογή e-me blogs (Χρήστη). Επίσης, κάθε Υπεύθυνος δημόσιας Κυψέλης μπορεί να δημιουργήσει ένα ιστολόγιο για την Κυψέλη μέσα από την εφαρμογή e-me blogs (Κυψέλης). Όλοι οι χρήστες της e-me, ανεξαρτήτως ιδιότητας (μαθητής/εκπαιδευτικός) έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δηλαδή, ρόλο διαχειριστή στα προσωπικά τους ιστολόγια και ρόλο διαχειριστή ή συντάκτη ή αρθρογράφου στα ιστολόγια Κυψέλης.

Περιβάλλον e-me blogs

Με την είσοδο στο e-me blogs, ο χρήστης μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής στην οποία μπορεί να δει γενικές πληροφορίες για την εφαρμογή, τα πιο πρόσφατα άρθρα, τα πιο πρόσφατα ιστολόγια καθώς και να κάνει αναζήτηση σε αναρτήσεις ιστολογίων.

Aπό το μενού "Οι ιστότοποί μου" που βρίσκεται πάνω αριστερά, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στον πίνακα ελέγχου των ιστολογίων ή να ακολουθήσει τους συνδέσμους για απ' ευθείας μετάβαση στις σελίδες δημιουργίας άρθρου, σχολίων καθώς και να επισκεφτεί το εκάστοτε ιστολόγιο.

Επίσης, στο ίδιο μενού, εάν ο χρήστης είναι μέλος, βοηθός ή διαχειριστής Κυψέλης, υπάρχουν αντίστοιχες επιλογές για τα ιστολόγια των Κυψελών αυτών.

Αρχική σελίδα e-me blogs

Αρχική σελίδα e-me blogs

Από τον πίνακα ελέγχου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταβεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Αρχική - Η αρχική σελίδα του πίνακα ελέγχου ιστολογίων προσφέρει γενικές πληροφορίες για το επιλεγμένο ιστολόγιο ενώ το υπομενού "Οι ιστότοποί μου" παρέχει μια γενική επισκόπηση των ιστολογίων του χρήστη.

  Αρχική σελίδα πίνακα ελέγχου e-me blogs

  Αρχική σελίδα πίνακα ελέγχου e-me blogs

 • Άρθρα - Όλα τα άρθρα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επισκόπησης όλων των άρθρων του ιστολογίου, επεξεργασίας και διαγραφής (ανάλογα με τον ρόλο του).

  Πίνακας Ελέγχου - Άρθρα

  Πίνακας Ελέγχου - Άρθρα

  Άρθρα - Νέο άρθρο. Πατώντας τον σύνδεσμο "Νέο άρθρο" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο άρθρο. Κατά τη δημιουργία νέου άρθρου ο χρήστης καλείται να δώσει τίτλο, να εισάγει περιεχόμενο όπως πολυμέσα, κείμενο ή αντικείμενα που έχει δημιουργήσει στο e-me content, να επιλέξει κατηγορία άρθρου και να πατήσει "Δημοσίευση". Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για αποθήκευση χωρίς δημοσίευση και συνέχεια της επεξεργασίας αργότερα.

  Πίνακας Ελέγχου - Άρθρα - Νέο άρθρο

  Πίνακας Ελέγχου - Άρθρα - Νέο άρθρο

  Άρθρα - Κατηγορίες. Εδώ ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει νέες κατηγορίες εισάγοντας τίτλο, slug (σύντομο μοναδικό όνομα), γονική κατηγορία και προαιρετικά περιγραφή.

  Πίνακας Ελέγχου - Άρθρα - Κατηγορίες

  Πίνακας Ελέγχου - Άρθρα - Κατηγορίες

 • Πολυμέσα - Αρχεία πολυμέσων που έχει μεταφορτώσει ο χρήστης προκειμένου να αναρτηθούν σε ιστολόγια. Πατώντας τον υπερσύνδεσμο "Νέο Αρχείο" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώσει νέα αρχεία από τη συσκευή του.

  Πίνακας Ελέγχου - Πολυμέσα

  Πίνακας Ελέγχου - Πολυμέσα

 • Σελίδες - Οι σελίδες του επιλεγμένου ιστολογίου. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επισκόπησης όλων των σελίδων του ιστολογίου, επεξεργασίας και διαγραφής. Πατώντας τον σύνδεσμο "Προσθήκη Νέας" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια νέα σελίδα.

  Πίνακας Ελέγχου - Σελίδα

  Πίνακας Ελέγχου - Σελίδες

  Κατά τη δημιουργία νέας σελίδας ο χρήστης καλείται να δώσει τίτλο, να εισάγει περιεχόμενο όπως πολυμέσα, κείμενο ή αντικείμενα που έχει δημιουργήσει στο e-me content και να επιλέξει "Δημοσίευση". Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για αποθήκευση χωρίς δημοσίευση και συνέχεια της επεξεργασίας αργότερα.

  Πίνακας Ελέγχου - Σελίδα - Προσθήκη Νέας

  Πίνακας Ελέγχου - Σελίδα - Προσθήκη Νέας

 • Σχόλια - Σχόλια που έχουν γίνει σε άρθρα του επιλεγμένου ιστολογίου. Ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των σχολίων που έχουν γίνει στο περιεχόμενο του ιστολογίου. Οι δυνατότητες περιλαμβάνουν την έγκριση σχολίων, τη διαγραφή καθώς και την προβολή των διαγραφέντων σχολίων.

  Πίνακας Ελέγχου - Σχόλια

  Πίνακας Ελέγχου - Σχόλια

 • Εμφάνιση - Ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση του ιστολογίου. Στη σελίδα "Θέματα" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα θέματα για το ιστολόγιό του και να το προσαρμόσει στις ανάγκες του.

  Πίνακας Ελέγχου - Eμφάνιση - Θέματα

  Πίνακας Ελέγχου - Eμφάνιση - Θέματα

  Στη σελίδα "Προσαρμογή" ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το επιλεγμένο του θέμα με ζωντανή προεπισκόπηση, ανάλογα με τις επιλογές που παρέχει το εκάστοτε θέμα εμφάνισης. Για παράδειγμα μπορεί να ορίσει την αρχική σελίδα του ιστολογίου, να αλλάξει τον τίτλο του, καθώς και να επεξεργαστεί τα μενού, τα πολυμέσα φόντου κ.α.

  Πίνακας Ελέγχου - Eμφάνιση - Προσαρμογή

  Πίνακας Ελέγχου - Eμφάνιση - Προσαρμογή

  Η σελίδα "Μικροεφαρμογές" περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με τη θέση και τις ρυθμίσεις των μικροεφαρμογών (widgets) οι οποίες είναι διαθέσιμες στον χρήστη και μπορούν να ενσωματωθούν στις σελίδες του ιστολογίου.

  Πίνακας Ελέγχου - Eμφάνιση - Μικροεφαρμογές

  Πίνακας Ελέγχου - Eμφάνιση - Μικροεφαρμογές

  Στη σελίδα "Μενού" ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί και να δημιουργήσει μενού συντομεύσεων για το επιλεγμένο ιστολόγιο. Τα μενού μπορούν να παραπέμπουν σε κατηγορίες περιεχομένου αλλά και μεμονωμένα άρθρα, σελίδες, πολυμέσα, ή εξωτερικούς συνδέσμους.

  Πίνακας Ελέγχου - Eμφάνιση - Μενού

  Πίνακας Ελέγχου - Eμφάνιση - Μενού

 • Πρόσθετα - Σελίδα που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει κάποιο από τα πρόσθετα που προσφέρει η εφαρμογή (Font Awesome, WP QuickLaTeX, WP Statistics, Εισαγωγέας WordPress).

  ίνακας Ελέγχου - Πρόσθετα

  Πίνακας Ελέγχου - Πρόσθετα

 • Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο διάταξης των άρθρων, ρυθμίσεις για τα σχόλια χρηστών καθώς και προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για νέα άρθρα και σελίδες.

  Η σελίδα "Σύνταξη" περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν την προεπιλεγμένη μορφή και κατηγορία των άρθρων.

  Πίνακας Ελέγχου - Ρυθμίσεις - Σύνταξη

  Πίνακας Ελέγχου - Ρυθμίσεις - Σύνταξη

  Στη σελίδα "Ανάγνωση" περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο εμφάνισης των άρθρων και της σελίδας.

  Πίνακας Ελέγχου - Ρυθμίσεις - Ανάγνωση

  Πίνακας Ελέγχου - Ρυθμίσεις - Ανάγνωση

  Από τη σελίδα "Συζήτηση" ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση των σχολίων, τον συντονισμό τους, τις ειδοποιήσεις για νέα σχόλια κ.α. Ως προεπιλογή, τα σχόλια στα άρθρα επιτρέπονται και για να δημοσιευτούν χρειάζονται έγκριση από τον διαχειριστή του ιστολογίου. Ο διαχειριστής του ιστολογίου μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις για τα σχόλια στις γενικές ρυθμίσεις συζήτησης ή μεμονωμένα σε κάθε άρθρο.

  Πίνακας Ελέγχου - Ρυθμίσεις - Συζήτηση

  Πίνακας Ελέγχου - Ρυθμίσεις - Συζήτηση

  Από τη σελίδα "Πολυμέσα" ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις μέγιστες διαστάσεις των εικόνων που εισάγονται στα άρθρα και τις σελίδες του ιστολογίου

  Πίνακας Ελέγχου - Ρυθμίσεις - Πολυμέσα

  Πίνακας Ελέγχου - Ρυθμίσεις - Πολυμέσα

Ιστολόγιο Χρήστη

Κάθε χρήστης της e-me έχει το προσωπικό του ιστολόγιο με διεύθυνση blogs.e-me.edu.gr/όνομα χρήστη/, στο οποίο μπορεί να εισέλθει μέσω της εφαρμογής e-me blogs που βρίσκεται στην αρχική σελίδα χρήστη. Το ιστολόγιο του χρήστη είναι ορατό και εκτός της e-me, δηλαδή λειτουργεί σαν ένα οποιοδήποτε ιστολόγιο. Στο ιστολόγιο χρήστη δεν μπορούν να προστεθούν επιπλέον χρήστες. Υπάρχει μόνο ένας χρήστης – διαχειριστής.

Εφαρμογή e-me blogs στην αρχική σελίδα χρήστη της e-me

Εφαρμογή e-me blogs στην αρχική σελίδα χρήστη της e-me

Συνεργατικό Ιστολόγιο Κυψέλης

Κάθε Δημόσια Κυψέλη έχει προεγκατεστημένη την εφαρμογή e-me blogs που παρέχει ένα ιστολόγιο Κυψέλης με διεύθυνση blogs.e-me.edu.gr/αναγνωριστικό Κυψέλης/. Σε αντίθεση με τις Δημόσιες Κυψέλες, οι Ιδιωτικές δεν έχουν ιστολόγιο κατά τη δημιουργία τους. Ο Υπεύθυνος της Κυψέλης μπορεί να δημιουργήσει ιστολόγιο για την Κυψέλη εγκαθιστώντας την εφαρμογή e-me blogs μέσω του αποθετηρίου μικρο-εφαρμογών (Store) της Κυψέλης. Κατά την απεγκατάσταση της εφαρμογής e-me blogs το ιστολόγιο της Κυψέλης διαγράφεται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

Εφαρμογή e-me blogs Κυψέλης στην αρχική σελίδα Κυψέλης

Εφαρμογή e-me blogs Κυψέλης στην αρχική σελίδα Κυψέλης

Ο Υπεύθυνος Κυψέλης ορίζεται και διαχειριστής του ιστολογίου. Κάθε μέλος της Κυψέλης ανάλογα με τον ρόλο του λαμβάνει και τα αντίστοιχα δικαιώματα στο ιστολόγιο της Κυψέλης. Παρακάτω εμφανίζονται αναλυτικά τα δικαιώματα που έχει κάθε ρόλος στο ιστολόγιο Κυψέλης:

 • Υπεύθυνος Κυψέλης: έχει ρόλο διαχειριστή (admin)
 • Βοηθός: έχει ρόλο αρχισυντάκτη (editor) - μπορεί να δημοσιεύσει, επεξεργαστεί και να σβήσει οποιαδήποτε δημοσίευση/σελίδα, να διαχειριστεί τα σχόλια, να διαχειριστεί κατηγορίες, ετικέτες και συνδέσμους και να ανεβάσει εικόνες/αρχεία
 • Μέλος: έχει ρόλο συγγραφέα (author) - μπορεί να δημοσιεύσει, επεξεργαστεί και να σβήσει τα δικά του/της άρθρα και να ανεβάσει εικόνες/αρχεία

Κάθε φορά που προστίθενται μέλη στην Κυψέλη, γίνονται αυτόματα χρήστες του ιστολογίου με προεπιλεγμένο ρόλο συγγραφέα. Η αλλαγή ρόλων εντός της Κυψέλης οδηγεί σε αυτόματη αλλαγή ρόλων στο ιστολόγιο.

Κάθε ιστολόγιο Κυψέλης είναι δυνατόν να αποτελέσει συνεργατικό περιβάλλον. Οι βοηθοί Κυψέλης, έχοντας τη δυνατότητα να παρέμβουν σε κάθε άρθρο, μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται από κοινού αναρτήσεις.

Εξαγωγή και Εισαγωγή Ιστολογίου

Χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο, κάθε χρήστης της e-me μπορεί να εξάγει σε αρχείο xml αντίγραφο οποιουδήποτε e-me blog του (ιστολόγιο χρήστη ή Κυψέλης) ή να εισάγει ιστολόγιο από άλλο ιστότοπο WordPress.

Η παρακάτω διαδικασία προϋποθέτει την ενεργοποίηση του πρόσθετου "Εισαγωγέας WordPress" από τη σελίδα "Πρόσθετα".

Εξαγωγή

Από τον Πίνακα Ελέγχου του ιστολογίου επιλέγετε Εργαλεία -> Εξαγωγή.
Μόλις επιλέξετε Μεταφόρτωση αρχείου εξαγωγής, το WordPress θα φτιάξει ένα αρχείο XML για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.
Αν επιλέξετε να εξάγετε τα πάντα, το αρχείο αυτό, τύπου WXR (δηλ. WordPress eXtended RSS), θα περιέχει όλα τα άρθρα, σελίδες, σχόλια, τα προσωπικά σας πεδία, τις κατηγορίες και τις ετικέτες σας.
Εναλλακτικά, μπορείτε να εξάγετε μόνο τα Άρθρα, τις Σελίδες ή τα Πολυμέσα που σας ενδιαφέρουν, κάνοντας χρήση σχετικών φίλτρων.
Αφού αποθηκεύσετε το αρχείο, μπορείτε να εισάγετε το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας σε έναν άλλο ιστότοπο WordPress με τη χρήση του εργαλείου Εισαγωγής.

Πίνακας Ελέγχου - Εργαλεία - Εξαγωγή

Πίνακας Ελέγχου - Εργαλεία - Εξαγωγή

Εισαγωγή

Από τον Πίνακα Ελέγχου του ιστολογίου επιλέγετε Εργαλεία -> Εισαγωγή.
Στην συνέχεια επιλέγετε Εκτέλεση Εισαγωγέα. Επιλέγετε και ανοίγετε το αρχείο τύπου WXR που επιθυμείτε, και αναθέτετε τις εισαχθείσες δημοσιεύσεις σε ήδη υπάρχοντα χρήστη του ιστολογίου.

Πίνακας Ελέγχου - Εργαλεία - Εισαγωγή

Πίνακας Ελέγχου - Εργαλεία - Εισαγωγή

Ενσωμάτωση περιεχομένου από τρίτους παρόχους

Η διαδικασία ενσωμάτωσης περιεχομένου (βίντεο, εικόνες, κ.ά.) από τρίτους παρόχους στα e-me blogs είναι εξαιρετικά εύκολη.

Για να ενσωματώσετε ένα βίντεο, μια παρουσίαση ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο σε ένα άρθρο ή σελίδα του e-me blog σας, απλά αντιγράψτε και επικολλήσετε τη διεύθυνσή του (URL) στο πλαίσιο του επεξεργαστή (είτε οπτικό είτε κείμενο).

Βεβαιωθείτε ότι το URL (διεύθυνση) βρίσκεται σε ξεχωριστή γραμμή και δεν είναι ενεργός υπερσύνδεσμος.

Για παράδειγμα αν γράψετε:

Δείτε αυτό το ενδιαφέρον βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=t1f6cYlrJpM
Αυτό το βίντεο έχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Τα e-me blogs θα μετατρέψουν αυτόματα το URL σε ενσωματωμένο βίντεο από το YouTube και θα παρέχουν μια προεπισκόπηση του αντικειμένου στον οπτικό επεξεργαστή.

Μια άλλη επιλογή είναι να εισάγετε το URL σε [embed]...[/embed] Shortcode, π.χ.

[embed width="123" height="456"]https://www.youtube.com/watch?v=t1f6cYlrJpM[/embed]

Αν αποτύχει η ενσωμάτωση ενός URL, το άρθρο ή η σελίδα θα περιέχει έναν υπερσύνδεσμο προς το URL.

Τα e-me blogs επιτρέπουν ενσωμάτωση περιεχομένου από τους παρόχους που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Αν ωστόσο επιθυμείτε την ενσωμάτωση από πάροχο που δεν υπάρχει στον πίνακα, μη διστάσετε να μας στείλετε σχετικό αίτημα.

Πάροχος Τύπος περιεχομένου Οδηγίες
Animoto Βίντεο
Blip Βίντεο
Cloudup Βίντεο, Συλλογές, Εικόνες
CollegeHumor Βίντεο
DailyMotion Βίντεο
Facebook Διάφορα
Flickr Βίντεο και εικόνες
FunnyOrDie.com Βίντεο
Google Docs Έγγραφα Εδώ
Google Forms Φόρμες Εδώ
Google Maps Χάρτες Εδώ
Google Slides Παρουσιάσεις Εδώ
Google Drive Videos Βίντεο Εδώ
Hulu Βίντεο
Imgur Εικόνες
Instagram Εικόνες
Issuu Έγγραφα
Kickstarter Έργα
Meetup.com Διάφορα
Mixcloud Μουσική
Padlet Διάφορα Εδώ
Photobucket Εικόνες
PollDaddy Δημοσκοπήσεις
Reddit Άρθρα και Σχόλια
ReverbNation Μουσική
Scribd Έγγραφα
SlideShare Παρουσιάσεις
SmugMug Διάφορα
SoundCloud Μουσική
Speaker Deck Παρουσιάσεις
Spotify Μουσική
Sway Παρουσιάσεις Εδώ
Symbaloo Διευθύνσεις ιστοσελίδων Εδώ
TED Βίντεο
Tumblr Διάφορα
Twitter Διάφορα
VideoPress Βίντεο
Vimeo Βίντεο
Vine Βίντεο
Wakelet Διάφορα Εδώ
WordPress plugin directory Plugins
WordPress.tv Βίντεο
YouTube Βίντεο

Σημειώσεις 

 • YouTube – Ιδιωτικά βίντεο δεν μπορούν να ενσωματωθούν.
 • Tumblr – μόνο δημοσιεύσεις αναγνωρίζονται (name.tumblr.com/post/etc), όχι μεμονωμένες εικόνες (name.tumblr.com/image)
 • Google Docs

  Για την ενσωμάτωση από τα Google Docs θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  Έχοντας ανοικτό το κείμενο που θέλουμε να ενσωματώσουμε, επιλέγουμε κατά σειρά

  • Ή Αρχείο (File),
   Δημοσίευση στον ιστό (Publish to the web)
   Σύνδεσμος (Link)
   Αντιγραφή του URL,
   και επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs
  • Ή ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ (Share),
   Λήψη συνδέσμου με δυνατότητα κοινής χρήσης (Get Shareable Link),
   Αντιγραφή του URL,
   και επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs
 • Google Forms

  Για την ενσωμάτωση από τα Google Forms θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  Έχοντας ανοικτή την φόρμα  που θέλουμε να ενσωματώσουμε, επιλέγουμε κατά σειρά
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ (Send),
  Αποστολή μέσω συνδέσμου (Send Via Link),
  Αντιγραφή του URL,
  και επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs

 • Google Slides

  Έχοντας ανοικτό το κείμενο που θέλουμε να ενσωματώσουμε, επιλέγουμε κατά σειρά
  Αρχείο (File)
  Δημοσίευση στον ιστό (Publish to the web)
  Σύνδεσμος (Link)

  Επιλέγουμε
  τις επιθυμητές ρυθμίσεις προβολής
  Δημοσίευση
  Αντιγραφή
  του URL,
  και επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs

 • Google Maps

  Έχοντας ανοικτό το χάρτη που θέλουμε να ενσωματώσουμε (με επιλεγμένο κάποιο σημείο - place), αντιγραφουμε το URL και κάνουμε επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs

 • Google Drive Videos

  Εντός του περιβάλλοντος του Google Drive κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο βίντεο που θέλουμε να ενσωματώσουμε
  Επιλέγουμε Κοινή χρήση και στις επιλογές κοινής χρήσης κάνουμε κλικ στο Περισσότερα
  Επιλέγουμε Ενεργό στον δημόσιο ιστό και πατάμε αποθήκευση
  Αντιγραφή του συνδέσμου
  και επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs

 • Padlet

  Για την ενσωμάτωση από το Padlet θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
  Από την σελίδα του Padlet επιλέγουμε κατά σειρά
  Share,
  SHARE/EXPORT/EMBED,
  <> Embed in your blog or your website,
  Αντιγραφή του URL από την ενότητα «Embedding on a wordpress.com site?»
  και επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs

 • Sway

  Για την ενσωμάτωση από το Sway θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  Έχοντας ανοικτό το sway που θέλουμε να ενσωματώσουμε, επιλέγουμε κατά σειρά
  Share,
  Copy link (invite people to view),
  και επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs

 • Symbaloo

  Για την ενσωμάτωση webmix από το Symbaloo θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  Έχοντας ανοικτό το webmix που θέλουμε να ενσωματώσουμε, επιλέγουμε κατά σειρά
  Share,
  Share this Webmix,
  Share my Webmix,
  Αντιγραφή του URL από την ενότητα Link & Embed
  και επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs

 • Wakelet

  Για την ενσωμάτωση συλλογής από το Wakelet θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  Έχοντας ανοικτή τη συλλογή που θέλουμε να ενσωματώσουμε, αντιγραφουμε το URL και κάνουμε επικόλληση στον επεξεργαστή κειμένου των e-me blogs

Ενσωμάτωση περιεχομένου LaTeX

Η ενσωμάτωση περιεχομένου LaTeX γίνεται με δύο τρόπους.

Η παρακάτω διαδικασία προϋποθέτει την ενεργοποίηση του πρόσθετου "WP QuickLaTeX" από τη σελίδα "Πρόσθετα".

 • Ο ένας είναι η ενεργοποίηση της μεταγλώττισης LaTeX σε μια σελίδα, δημοσίευση ή σχόλιο με το shortcode [latexpage]. Στη συνέχεια, μπορούν να εισαχθούν εκφράσεις LaTeX απευθείας στο κείμενο με τους παρακάτω τρόπους:
  • για εμφάνιση της έκφρασης στη ροή του κειμένου: $έκφραση LateX$ ή \(έκφραση LateX\)
  • για εμφάνιση της έκφρασης σε νέα γραμμή: $$έκφραση LaTeX$$ ή \[έκφραση LaTeX\]
 • Ο δεύτερος τρόπος ενσωμάτωσης, που λειτουργεί οπουδήποτε στα ιστολόγια είναι η τοποθέτηση της συνάρτησης μέσα σε shortcodes [latex] .. [/latex]. Είναι δυνατή και η χρήση παραμέτρων με την μορφή [latex attrs]...[/latex].

Τέλος, η μεταγλώττιση του κώδικα LaTeX μπορεί να αποφευχθεί αν χρησιμοποιηθεί το ! μπροστά από τον κώδικα.

Ολοκληρωμένο παράδειγμα κώδικα LaTeX, όπως θα γραφόταν στον επεξεργαστή κειμένου του WordPress είναι το παρακάτω:

[latexpage]
At first, we sample $f(x)$ in the $N$ ($N$ is odd) equidistant points around $x^*$:
\[
f_k = f(x_k),\: x_k = x^*+kh,\: k=-\frac{N-1}{2},\dots,\frac{N-1}{2}
\]
where $h$ is some step.
Then we interpolate points $\{(x_k,f_k)\}$ by polynomial
\begin{equation} \label{eq:poly}
P_{N-1}(x)=\sum_{j=0}^{N-1}{a_jx^j}
\end{equation}
Its coefficients $\{a_j\}$ are found as a solution of system of linear equations:
\begin{equation} \label{eq:sys}
\left\{ P_{N-1}(x_k) = f_k\right\},\quad k=-\frac{N-1}{2},\dots,\frac{N-1}{2}
\end{equation}
Here are references to existing equations: (\ref{eq:poly}), (\ref{eq:sys}).
Here is reference to non-existing equation (\ref{eq:unknown}).

Ο παραπάνω κώδικας αφού μεταγλωττιστεί, εμφανίζεται στους επισκέπτες της σελίδας με τον παρακάτω τρόπο:

Παράδειγμα μεταγλωττισμένου κώδικα LaTex

Μπορούν να οριστούν επιλογές εμφάνισης για μια συνάρτηση με ετικέτες χαρακτηριστικών όπως μέγεθος, χρώμα, φόντο, κ.α. ως ορίσματα του \quicklatex{} τοποθετημένα μέσα στον κώδικα. Π.χ. για μέγεθος γραμματοσειράς 25 και χρώμα πράσινο:

[latex]
\quicklatex{color="#00ff00" size=25}
\boxed{f(x)=\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x=1}
[/latex]

Παράδειγμα χρήσης παραμέτρων εμφάνισης

Για γραφήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα tikzpicture και pgfplots, π.χ.:

\begin{tikzpicture}
[+preamble]
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=newest}
[/preamble]
\begin{axis}
\addplot3[surf,domain=0:360,samples=40] {cos(x)*cos(y)};
\end{axis}
\end{tikzpicture}

Όταν μεταγλωττιστεί ο παραπάνω κώδικας δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Παράδειγμα γραφήματος

Για περιεχόμενο σχετικό με τη Χημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το chemfig, π.χ.:

[latex]
\chemfig{C*6((-H)-C(-H)=C(-H)-C(-H)=C(-H)-C(-H)=)}
[/latex]

Όταν μεταγλωττιστεί ο παραπάνω κώδικας δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Παράδειγμα περιεχομένου Οργανικής Χημείας

e-me assignments

Η εφαρμογή e-me assignments, η οποία βρίσκεται προεγκατεστημένη στην αρχική σελίδα χρήστη, είναι μια εφαρμογή δημιουργίας και ανάθεσης εργασιών. Κάθε χρήστης (είτε εκπαιδευτικός είτε μαθητής) μπορεί να δημιουργήσει εργασία και στη συνέχεια να την αναθέσει σε ένα, περισσότερα ή όλα τα μέλη μιας Κυψέλης στην οποία είναι Υπεύθυνος. Μέσω της εφαρμογής, κάθε χρήστης μπορεί επίσης να παρακολουθεί τις εργασίες που έχει αναθέσει σε άλλους χρήστες καθώς και αυτές που του έχουν ανατεθεί στις Κυψέλες που συμμετέχει. Πέρα από την εφαρμογή σε επίπεδο χρήστη, η εφαρμογή e-me assignments είναι διαθέσιμη και στις Κυψέλες, αφού πρώτα την εγκαταστήσει ο Υπεύθυνος μέσα από το app Store Κυψέλης. Μέσα από την εφαρμογή Κυψέλης, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει απαντήσεις και να λάβει ανατροφοδότηση σε εργασίες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Κυψέλης.

Εφαρμογή e-me assignments στην αρχική σελίδα χρήστη

Δημιουργία εργασίας

Για να δημιουργήσετε μια εργασία θα πρέπει να επιλέξετε το εικονίδιο «Νέα Εργασία» ή το αντίστοιχο μενού στην αριστερή μπάρα.

e-me assignments

e-me assignments

Κάθε εργασία περιέχει υποχρεωτικά έναν τίτλο και ένα κείμενο-περιγραφή. Στην περιγραφή μπορείτε να επισυνάψετε κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή σας ή άλλο αποθηκευτικό μέσο καθώς και να εισάγετε κείμενο, εικόνα, βίντεο, υπερσυνδέσμους, πίνακες κ.ά.

e-me assignments

Δημιουργία εργασίας στα e-me assignments

Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία της εργασίας και πατήσετε «Δημιουργία Εργασίας», αυτή αποθηκεύεται στη Βιβλιοθήκη εργασιών.

Ανάθεση εργασίας

Μέσα από τη Βιβλιοθήκη εργασιών μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάθεση ενός αντιγράφου της εργασίας που έχετε δημιουργήσει, σε ένα, περισσότερα ή όλα τα μέλη μιας Κυψέλης στην οποία είστε Υπεύθυνος.

e-me assignments

Βιβλιοθήκη εργασιών

Πατώντας στο εικονίδιο «Ανάθεση», εμφανίζεται μια λίστα επιλογής με όλες τις Κυψέλες στις οποίες είστε Υπεύθυνος. Για να εμφανιστεί μία Κυψέλη στη λίστα επιλογής θα πρέπει:

 • να είστε Υπεύθυνος
 • να έχει μέλη
 • να είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή e-me assignments Κυψέλης

e-me assignments

Ανάθεση εργασίας σε Κυψέλη

Αφού επιλέξετε Κυψέλη, μεταφέρεστε στη σελίδα επιλογών ανάθεσης. Στη σελίδα αυτή, μπορείτε -εφόσον θέλετε- να ορίσετε χρονική περίοδο κατά την οποία θα επιτρέπεται η υποβολή απαντήσεων. Από την ίδια σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε τα μέλη της Κυψέλης στα οποία θέλετε να αναθέσετε την εργασία.

e-me assignments

Επιλογές Ανάθεσης

Προβολή εργασιών που έχω αναθέσει

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Έχω αναθέσει», ο χρήστης μπορεί να δει τις εργασίες που έχει αναθέσει σε μέλη των Κυψελών στις οποίες είναι Υπεύθυνος. Μέσα από τη συγκεκριμένη σελίδα ο χρήστης μπορεί να προβάλει την εργασία μέσα στην Κυψέλη στην οποία την έχει αναθέσει, να δει πληροφορίες για την εργασία όπως τον τίτλο της και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται η υποβολή απαντήσεων, ενώ του δίνεται ακόμη η δυνατότητα να τη διαγράψει. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει τη διαγραφή μιας εργασίας, η εργασία αυτή παύει να εμφανίζεται στους χρήστες στους οποίους έχει ανατεθεί ενώ χάνονται και όλες οι απαντήσεις που έχει λάβει καθώς και οι ανατροφοδοτήσεις που έχει δώσει.

e-me assignments

Εργασίες που έχω αναθέσει

Προβολή εργασιών που μου έχουν ανατεθεί

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Μου έχουν ανατεθεί», ο χρήστης μπορεί να δει όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί σε Κυψέλες που συμμετέχει. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να προβάλει κάθε εργασία μέσα στην Κυψέλη στην οποία του ανατέθηκε, να δει το διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται η υποβολή απάντησης καθώς και να δει το πότε έδωσε την πιο πρόσφατη απάντηση και έλαβε την πιο πρόσφατη ανατροφοδότηση.

e-me assignments

Εργασίες που μου έχουν ανατεθεί

Βιβλιοθήκη εργασιών

Η «Βιβλιοθήκη εργασιών» περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχει δημιουργήσει ο χρήστης. Μέσα από τη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να δει τις εργασίες που έχει δημιουργήσει, να αναθέσει μια εργασία σε Κυψέλη, να την επεξεργαστεί, να δημιουργήσει αντίγραφο και να τη διαγράψει.

e-me assignments

Βιβλιοθήκη εργασιών

e-me assignments Κυψέλης

Προβολή εργασιών - Υπεύθυνος

Μέσα από τη σελίδα «Εργασίες» στην εφαρμογή e-me assignments Κυψέλης, ο Υπεύθυνος μπορεί να δει τη λίστα με τις εργασίες που έχει αναθέσει σε μέλη της συγκεκριμένης Κυψέλης. Από τη σελίδα αυτή μπορεί να μεταβεί στις επιλογές ανάθεσης (ώστε π.χ. να αναθέσει μια εργασία σε νέα μέλη ή να αφαιρέσει κάποια από αυτά στα οποία την έχει αναθέσει), να δει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή απαντήσεων, να δει τις απαντήσεις που έχει λάβει καθώς και να επεξεργαστεί ή να διαγράψει μια εργασία.

e-me assignments

Προβολή εργασιών - Υπεύθυνος Κυψέλης

Επιλέγοντας την προβολή των απαντήσεων για μια εργασία, ο Υπεύθυνος της Κυψέλης μεταφέρεται σε νέα σελίδα όπου μπορεί να δει τις απαντήσεις που έχει λάβει και τις ανατροφοδοτήσεις που έχει δώσει για τη συγκεκριμένη εργασία.

e-me assignments

Προβολή απαντήσεων/ανατροφοδοτήσεων για μια εργασία

Προβολή εργασιών - Μέλη/Βοηθοί

Στη σελίδα «Εργασίες» της εφαρμογής e-me assignments Κυψέλης, οι βοηθοί και τα απλά μέλη βλέπουν συγκεντρωμένες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί μέσα στη συγκεκριμένη Κυψέλη.

Επιλέγοντας Προβολή μιας εργασίας, οι χρήστες μεταφέρονται σε νέα σελίδα όπου μπορούν να δουν την εργασία και να υποβάλουν απάντηση.

e-me assignments

Εργασίες που μου έχουν ανατεθεί σε Κυψέλη - Μέλος

Υποβολή απάντησης

Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει απάντηση σε μία εργασία είτε χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου (με δυνατότητα προσθήκης βίντεο, εικόνας, υπερσυνδέσμων κ.ά.) είτε μέσω υποβολής αρχείου από τον υπολογιστή του ή κάποιο άλλο αποθηκευτικό μέσο. Με την υποβολή της απάντησης, ο Υπεύθυνος της Κυψέλης λαμβάνει αυτόματα σχετική ειδοποίηση.

e-me assignments

Υποβολή απάντησης

e-me assignments

Ειδοποίηση υποβολής απάντησης

Υποβολή ανατροφοδότησης

Ο Υπεύθυνος της Κυψέλης μπορεί να δει τις απαντήσεις του κάθε χρήστη σε μια εργασία που του έχει αναθέσει και να δώσει ανατροφοδότηση. Μόλις ο Υπεύθυνος υποβάλει ανατροφοδότηση σε μια απάντηση, ο χρήστης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση. Πατώντας στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ειδοποίηση μπορεί να μεταφερθεί στην αντίστοιχη σελίδα ώστε να δει την ανατροφοδότηση που έλαβε (και εφόσον θέλει να δώσει νέα απάντηση).

e-me assignments

Προβολή απαντήσεων/ανατροφοδοτήσεων χρήστη

e-me assignments

Υποβολή ανατροφοδότησης

e-me assignments

Ειδοποίηση υποβολής ανατροφοδότησης

Ενσωμάτωση περιεχομένου LateX

Η ενσωμάτωση περιεχομένου LaTeX μπορεί να γίνει απευθείας στο κείμενο με τον εξής τρόπο: [latex] έκφραση LateX [/latex]

Εφαρμογές e-me (e-me apps)

Εφαρμογή 'my photodentro'

Η εφαρμογή "my photodentro" διασυνδέει την e-me με τα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο» και τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (photodentro.edu.gr). Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προσωπικού «αποθετηρίου» μαθησιακών αντικειμένων στο χώρο της e-me, επιτρέποντας την αποθήκευση και την οργάνωση σελιδοδεικτών στα επιλεγμένα μαθησιακά αντικείμενα. Για κάθε σελιδοδείκτη οι χρήστες μπορούν να συμπληρώσουν σχόλια και ετικέτες.

εφαρμογή 'my photodentro'

Εφαρμογή "my photodentro"

Χρησιμοποιήστε το κουμπί "my photodentro" για να αποθηκεύσετε εύκολα σελιδοδείκτες στον προσωπικό σας χώρο στην e-me.

 • απλά σύρετε το κουμπί "my photodentro" προς τη γραμμή σελιδοδεικτών του περιηγητή σας.
 • στη συνέχεια περιηγηθείτε στο Φωτόδεντρο - Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (http://photodentro.edu.gr) και τα αποθετήρια 'Φωτόδεντρο' και για κάθε αντικείμενο που σας ενδιαφέρει πατήστε στο κουμπί "my photodentro" από τη γραμμή σελιδοδεικτών του περιηγητή σας.
 • συμπληρώστε σχόλιο και ετικέτες και στη συνέχεια αποθηκεύστε το σελιδοδείκτη για το αντικείμενο στον προσωπικό σας χώρο στην e-me.

Εφαρμογή 'RSS'

Η εφαρμογή 'RSS' επιτρέπει την αποθήκευση ροών ειδήσεων στον προσωπικό σας χώρο στην e-me. Για να εισάγετε ροές ειδήσεων αντιγράψτε τον σύνδεσμο στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε "Προσθήκη". Η ροή ειδήσεων θα προστεθεί στη λίστα σας και πατώντας πάνω στον αντίστοιχο σύνδεσμο θα μεταφερθείτε στη σελίδα προβολής της αντίστοιχης ροής. Για κάθε ροή μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό feeds που θέλετε να εμφανίζονται, επιλέγοντας κάποια από τις επιλογές που προσφέρονται.

εφαρμογή 'RSS'

Εφαρμογή 'RSS'

Εφαρμογή 'Λεξικό Νοηματικής'

Η εφαρμογή 'Λεξικό Νοηματικής' αποτελεί προσαρμογή της αντίστοιχης εφαρμογής του ΙΕΛ ΑΘΗΝΑ, κατάλληλη για ενσωμάτωση στην e-me. Μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ή να επιλέξει μια λέξη και να δει το βίντεο με την απόδοσή της στη νοηματική. Για κάθε λέξη παρέχεται στη νοηματική γλώσσα ένα παράδειγμα χρήσης της. Η εφαρμογή παρέχει δακτυλικό πληκτρολόγιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να πληκτρολογήσει μια λέξη και στη συνέχεια να την αναζητήσει.

εφαρμογή 'Λεξικό Νοηματικής'

Εφαρμογή 'Λεξικό Νοηματικής'

Εφαρμογή 'Πλάνο Tάξης'

Η εφαρμογή 'Πλάνο Tάξης' λειτουργεί μόνο στα πλαίσια της Κυψέλης. Ο Υπεύθυνος της Κυψέλης έχει δικαιώματα δημιουργίας ενός πλάνου τάξης και επεξεργασίας του, ενώ τα μέλη της Κυψέλης μπορούν να το δουν. Αποτελεί προσομοίωση της σχολικής αίθουσας. Ο Υπεύθυνος μπορεί να σχηματίσει διαφορετικό πλάνο για κάθε τάξη-Κυψέλη του, να προσθέσει διαφορετικά χρώματα, να το εκτυπώσει κλπ.

εφαρμογή 'πλάνο τάξης'

Εφαρμογή 'Πλάνο Τάξης'

Εφαρμογή 'Δημοσκόπηση'

Η εφαρμογή 'Δημοσκόπηση' λειτουργεί στο πλαίσιο της Κυψέλης και δίνει τη δυνατότητα στον Υπεύθυνό της να δημιουργήσει δημοσκοπήσεις στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη της συγκεκριμένης Κυψέλης.

εφαρμογή 'Δημοσκόπηση'

Εφαρμογή 'Δημοσκόπηση'

Κατά τη δημιουργία της Δημοσκόπησης ο Υπεύθυνος της Κυψέλης μπορεί να εισάγει το ερώτημα της δημοσκόπησης, την ημερομηνία λήξης καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές.

Δημιουργία Δημοσκόπησης

Δημιουργία Δημοσκόπησης

Μπαίνοντας στη σελίδα της δημοσκόπησης το κάθε μέλος της Κυψέλης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάποια από τις επιλογές που του δίνονται.

Προβολή Δημοσκόπησης

Προβολή Δημοσκόπησης